گروه کشاورزی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Role of Hormones in Plant Adaptation to Heat Stress چکیده مقاله: تنش گرمایی، یکی از تنش‌های مخربی است که سبب کاهش قابل‌توجه گیاهان در سراسر جهان می‌شود. فراوانی و شدت تنش گرمایی به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Integrated techno-economic and environmental analysis of butadiene production from biomass چکیده مقاله:  در این تحقیق، کارخانه های تولید زغال سنگ لیگنوسلولوز ملحق شده به یک کارخانه قند معمولی برای تولید اتانول (EtOH) یا 1،3-بوتا دی ان (BD)، ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Integration of aggregate distribution and dynamic transportation planning in a supply chain with capacity disruptions and the ripple effect considerationz   چکیده مقاله: در این مقاله تصمیمات پویا برنامه ریزی از یک ارائه دهنده خدمات تدارکات را ...
1 2
توسط
تومان