گروه کشاورزی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Numerical study of turbulent flow and heat transfer in cross-corrugated triangular ducts with delta-shaped baffles چکیده مقاله: 2-3روش انحلال: پارامترهای هندسی کانال جریان در جدول 1 بطور خلاصه آمده اند، که براساس زاویه راس دسته بندی می شوند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Production of conjugated linoleic acid by food-grade bacteria: A review چکیده مقاله: اسید لینولئیک مزدوج (CLA) یک گروه از ایزومرهای اسید لینولئیک (LA) با مزایای سلامت بخش می باشد که تلاش برای به دست آوردن مواد غذایی را ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Stochastic Dynamic Programming Models for Reservoir Operation Optimization چکیده مقاله: اکثر برنامه های کاربردی برنامه ریزی پویا احتمالی از سیاست های ایستا نشات گرفته شده است که از جریانهای ورودی دوره ای قبلی به عنوان متغیر وضعیت هیدرولوژیکی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Solar desalination system using spray evaporation چکیده مقاله: این مقاله یک روش یک مرحله ای برای بهبود تولید آب شیرین از آب شور با افزایش تبخیر و تراکم می باشد. یک کارخانه آزمایشی در یک منطقه خشک با ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimization of Real Time Operation of a Multiple-Reservoir system چکیده مقاله: این مقاله نیاز رایج عملیات واقعی مخزن چندگانه را نشان می‌دهد. روشی بااستفاده از فرم برنامه‌ریزی پویا (DP) برای گزینش مسیر سیاست ذخیره‌سازی مخزن بهینه از طریق ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Real-Time Operation of Reservoir System by Genetic Programming چکیده مقاله: سیاست عملیات مخزن به مقادیر خاص متغیرهای قطعی و اقدامات قابل پیش‌بینی هم‌چون متغیرهای تصادفی بستگی دارد که اختلافات کوچک بر انتشار آب و کارآیی عملیات مخزن تاثیر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Real-Time Operation Rules in Reservoir Systems Operation چکیده مقاله: قوانین عملیات مخزن معادلات منطقی یا ریاضی هستند که  برای محاسبه انتشار آب از مخزن بر اساس جریان ومقدار حجم ذخیره سازی پیاده سازی می شوند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review چکیده مقاله: در طول 20 سال گذشته، یکی از مهمترین راهکارها در زمینه مهندسی منابع آب، توسعه و پذیرش تکنیک های بهینه سازی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت ...
1 2
توسط
تومان