مهندسی بافت غضروف: به سوی مزانشیمال به کمک بیومتریک

عنوان مقاله: 

  Cartilage Tissue Engineering: Towards a Biomaterial-Assisted Mesen-chymal Stem Cell Therapy

چکیده مقاله:

آسیب به غضرف مفصلی چالش برانگیزترین موضوعِ  پزشکی اسکلتی عضلانی بخاطر توانایی ذاتی ضعیف این بافت برای ترمیم است. علی رغم پیشرفت در جراحی ارتوپدی، فقدان روشهای کارآمدِ درمان برای نقایص بزرگِ غضروفی  باعث تحقیق بر مهندسی بافت ترکیب با سلول های غضروفی، مواد چارچوب(داربست) و عوال محیطی شده است. هدف این بررسی تمرکز بر مزایای اخیری است که بوسیله بهره برداری از پتانسیل سلول درمانی برای مهندسی غضروف ساخته شده است این شامل ۱) معرفی بهترین کاندیدای سلولی بین کندروسیت ها یا سلول های پیش ساز چندگانه، مانند سلولهای استروما مزانشیال چندگانه (MSC)، به لحاظ در دسترس بودن منابع برای پتانسیل جداسازی، گسترش و ترمیم است ۲) مهندسی زیست سازگار و زیست تخریب مصنوعی طبیعی یا مصنوعی ماتریکس چهارچوب همانند حمل کننده های سلولی، عوامل کندروژنیک کارخانه هایی را آزاد و از پُر کردن نقص ها حمایت می­کند ۳)معرفی عوامل رشد خاص و طرح مناسب برنامه که تمایز غضروفی را تقویت و سپس فنوتیپ(ظاهر) متمایز شده را طی زمان حفظ میکند و ۴) ارزیابی ترکیبات بهینه که پاسخی برای نیازهای عملکردی جایگزین بافت غضروف جایگزین شده در مدل حیوانی و درمانگاه ها است. سرانجام، برخی از موانع عمده  که عموما در مهندسی غضروف مواجه می­شود همانند رویداد آینده برای غلبه بر این  موضوع و محدودیت  برای کاربردهای درمانگاهی بحث شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان