لایه‏ های آگار شامل عصاره چای سبز و باکتری پروبیوتیک برای افزایش تاریخ ماندگاری ماهی

    

عنوان مقاله:

Agar films containing green tea extract and probiotic bacteria for extending fish shelf-life

چکیده مقاله:

لایه‏ های نازک فعال زیستی مرکب از آگار در ترکیب با عصاره چای سبز و گونه‏ های پروبیوتیک (Lactobacillusparacasei L26 and Bifidobacterium lactis B94) به منظور ارزیابی تاثیر لایه‏ ها بر روی غذای Hake Fillet پس از ۱۵ روز ذخیره بکار رفت.Hake از پیش با Shewanella putrefaciens و Photobacterium phosphoreum (103e104 CFU/g) جهت شبیه‏سازی فرآیند فساد غذایی آغشته شد. چای سبز یا لایه پروبیوتیک سبب تضعیف، به ویژه در تعداد باکتری تولیدکننده هیدروژن سولفید (H2S) و باکتری دوام آورنده درطول فرآیند شد. گونه‏ های پروبیوتیک اضافه شده بر لایه حتی در حضور عصاره چای سبز توانست به تولیدکننده باکتری تولیدکننده لاکتیک اسید در ماهی نفوذ کند. تاثیرات لایه‏ها حتی سبب کاهش در شاخص‏های کیفیت ماهی (نیتروژن پایه فرار کلیTVB-N)، تری متالمین نیتروژن (TMA-N) و pH شد. برای Fillet پوشیده با چای سبز و لایه پروبیوتیک درطی ۱۵ روز، مقدار کل میکروارگانیسم‏های تولیدکننده H2S و TVB-N در زیر محدوده قابل قبول نگه داشته شدند تا با سایر نمونه‏ ها مقایسه شود. لایه‏های نازک با چای سبز و پروبیوتیک قادر بر افزایش تاریخ ماندگاری hake حداقل تا یک هفته بودند و سبب افزایش اسیدلاتیک مفید در ماهی شدند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان