یک پارچه پنبه ای جدید با مشخصات تحویل دارو و ضد باکتری حاصل از پلی سیلوکسان SBA-15-NH2 حاوی تتراسایکلین

عنوان انگلیسی مقاله:

A novel cotton fabric with anti-bacterial and drug delivery properties using SBA-15-NH2/polysiloxane hybrid containing tetracycline

چکیده مقاله:

در اینجا ذرات مزومتخلخل سیلیس حاوی تتراسایکلین بر روی پارچه پنبه برای کاربردهای احتمالی روی پوست آلوده انسان قرار داده شدند. سیلیس مزوپور آمینو، SBA-15-NH2، به عنوان یک داروی ایمن انتخاب واز طریق روش اشباع بارگزاری شد. سپس محتوای متفاوتی از دارو با ذرات سیلیس بارگذاری شده بر روی سطح پارچه پنبه قرار داده می شود که این عمل با استفاده از نرم کننده واکنش پلیسیلوکسان و به عنوان یک عامل ثابت کننده نرم و ایمنصورت می پذیرد.Spectroscopy UV-Vis برای مطالعه خواص تحویل دارو سیلیکا مزوپور بر روی پارچهات پنبه ای تحت درمان استفاده شد. پارچه های تحت درمان با خواص آزاد دارویی طولانی به عنوان نمونه بهینه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل بیشتر بر روی این نمونه از جمله ضد باکتری، زاویه تماس آب، طول خم، مواد معدنی و دوام شستشو انجام شد.

همچنين تصاوير SEM، الگوهاي EDX، طيف X-Ray و رفتار حرارتی نمونه بهينه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آزمایش شده بهینه ، مشخصات آزمایشی تتراسایکلین را در محیط بافر PBS طی ۴۸ ساعت و همچنین عملکرد عالی آنتی باکتریایی به عنوان یک ویژگی خوب برای کاربرد بیولوژیکی را نشان می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان