یک رویکرد مهندسی کنترل به ارزیابی انعطاف پذیری زنجیره تامین

عنوان انگلیسی مقاله: A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience

چکیده مقاله: اجماعی بر تعریف مدیریت زنجیره تامین وجود ندارد. جهت کمک به ارزیابی رفتار پویای اینگونه سیستم ها ما نیاز به اجرای معیار عملکرد مشروحی داریم که مشخصه های انعطاف پذیری را به اختصار توضیح دهد. یک مرور ادبی مورد دوم را بعنوان آمادگی، پاسخگویی و بهبود به اجرا در می آورد. ما استحکام را بعنوان وضعیتی لازم که انعطاف پذیری را تکمیل خواهد کرد شناسایی کردیم. ما متوجه شدیم که انتگرال خطای مطلق زمان(ITAE) شاخصی مهندسی کنترل مناسب برای انعطاف پذیری در زمانی است که سطوح موجود و نرخ های حمل و نقل بکار گرفته می شوند. زمانی که از انتگرال خطای مطلق زمان جهت ارزیابی یک مدل الگوبرداری مرسوم زنجیره های تامین ساخت برای ذخیره استفاده می کنیم شامل سه الگوی تصمیم است. ما در ارزیابی مان هم از اشکال خطی و هم غیرخطی استفاده می کنیم. یافته های ما پیشنهاد می کنند که راه حل های بهینه برای انعطاف پذیری، سیستمی که به عدم اطمینان ها در زمان فرآوری مستحکم است را به بازدهی نمی رساند. از این رو زنجیره های عرضه تغییرات شدیدی را در عملکرد انعطاف پذیری شان در زمان تغییرات زمان فرآوری تجربه خواهند کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان