یک روش برنامه نویسی دینامیکی جهت تخمین میزان ظرفیت یک ذخیره ساز انرژی

عنوان انگلیسی مقاله:

A Dynamic Programming Approach to Estimate the Capacity Value of Energy Storage

چکیده مقاله: ما روشی را جهت تخمین میزان ظرفیت یک ذخیره ساز ارائه دادیم. روش ما از یک برنامه دینامیکی جهت مدلسازی اثر قطع توان سیستم بر عملیات و حالتشارژ یک ذخیره ساز در دوره پس از آن استفاده می کند. ما دیسپچ بهینه برنامه دینامیکی را با میزان از دست روی سیستمی احتمال بار ترکیب کردیم تا توزیع احتمال شارژ ذخیره ساز را در هر دوره ای محاسبه کنیم.این توزیع احتمال را می توان به عنوان یک نرخ قطع نیرو برای ذخیره ساز در روش های استاندارد قابل اطمینان تخمین میزان ظرفیت بکار برد. مزیت روش ما نسبت به تقریب های موجود این است که به صراحت اثر رخداد های مدار کوتاه شدن را در حالت شارژ ذخیره ساز در دوره های بعد آن در نظر می گیرد. ما همچنین یک مثال موردی عددی نیز بر پایه پنج سیستم کاربری در امریکا به کار برده ایم، تا تکنیک خودمان را نشان دهیم و آنرا با سایر روش های تقریب موجود مقایسه کنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان