کاهش آسیب های تداخل بین دانه ای و رشد در الکترودهای باتری های اسیدی – سرب جهت افزایش چرخه و عمر عملیاتی

عنوان انگلیسی مقاله:     

Mitigating Intergranular Attack and Growth in Lead-Acid Battery Electrodes for Extended Cycle and Operating Life

چکیده مقاله:  تنزل شدن عملکرد باتری های سرب اسیدی ابتدا با از دست رفتن وزن و رشد الکترود مثبت ناشی از خوردگی / ترک خوردگی خزشی و بین دانه ای همراه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر افزایش تناوب مرزهای دانه با اشتباهات ∑ پایین،( ۲۹>∑ )، توسط مدل شبکه محل منطبق (CSL) توصیف شده است که به نظر می رسد در برابر این پدیده تخریب بین دانه ای مقاوم است. میکرو ساختار های الکترود آلیاژ های مختلف PbCaSn پردازش شده است که حاوی فرکانس های مرزی خاص است (بیش از ۵۰ درصد) کاهش وزن بین ۲۶ تا ۴۶ درصد می باشد که همراه با کاهش رشد شبکه بین ۴۱ تا ۷۲ درصد است. علاوه بر این توزیع آسیب ها / ترک خوردگی بین دانه ای در میکروساختار های این آلیاژ ها را می توان بر اساس تناوب مرز های خاص Σ پایین و اندازه دانه ها پیش بینی کرد. به طور کلی، بهبود خوردگی و خزش / ترک خوردگی بدون آسیب رساندن به خواص کششی مانند بازده مقاومت، مقاومت کششی نهایی (UTS) و انعطاف پذیری رخ می دهد. ساختار کریستالوگرافی مرز های دانه ها در الکترود های باتری ها با آلیاژ سرب را اصلاح می کند. بنابر این امکان به حداقل رساندن ضخامت شبکه (وزن) مهیا می شود و از این رو هزینه مواد در تولید باتری به حداقل می رسد و یا چگالی انرژی (Wh/kg) به حداکثر می رسد و عملکرد چرخه عمر بهبود می یابد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان