مدیریت پروژه برای سهامداران متفاوت

عنوان انگلیسی مقاله: Who manages what? Project management for different stakeholders

چکیده مقاله: چرا تعداد پروژه های ناموفق در دنیا تقریبا هر ساله مقدار ثابتی است؟ در میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت، ۲علت وجود دارد که:

  • تمام متدولوژی ها و رویکردها و لوازم مدیریت پروژه برای مدیر پروژه، براساس نیاز های او برای اجرا پروژه ایجاد شده اند.
  • ذینفعان دیگر تصمیم گیری می کنند و به صورت حقیقی پروژه را مدیریت می کنند، اما آنها روش و ابزار مشخصی برای تحقق درست عملکرد خود ندارند.
    یک اشتباه متدولوژی وجود دارد. روش ها و متدولوژی های مرسوم با سهامداران به عنوان اهداف مدیریت سر و کاردارند.
    اما، سهامداران کلیدی که پروژه را مدیریت می کنند، تصمیم گیران اصلی هستند، بنابراین آنها اشخاص مدیریت هستند نه اهداف مدیریت. نویسنده روش، مدل ها، رویکرد و ابزار جدیدی را برای مدیریت pp&pبرای سهامداران کلیدی پیشنهاد می کند.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان