چرا تحقیقات حسابداری بین رشته ای تمایلی بر اثر گذاری بر اکثر حسابداری های آکادمیک امریکای شمالی ندارد

عنوان انگلیسی مقاله:

Why interdisciplinary accounting research tends not to impact most North American academic accountants

چکیده مقاله: تحقیقات حسابداری بین رشته ای (IAR) برجامعه محققین حسابداری های آکادمیک امریکای شمالی در هیچ حوزه کلی ای تاثیری نگذاشته است. این تفسیر به منظور ارائه چشم اندازی از چرایی وجود این موقعیت و چه چیز ممکن رخ دهد تا تغییر کند ارائه شده است. این تفسیر توضیح می دهد که از نقطه نظر محققان به اصطلاح “جریان اصلی”به نظر می رسد تحقیقات IAR از یک یا بیشتر از سه مشکل عمده – فقدان ارتباط، مشارکت پژوهشی سوال برانگیز و  یا ضعیف ارتباط یافته ها رنج می برند. حتی در بهترین تحقیقات IAR  تشخیص مشارکت سخت می باشد. این تفسیر با ارائه پیشنهادهایی در جهت تفسیر تحقیقات IAR،جمع بندی شده است تا تحقیقاتIAR  محققین اصلی،آسان تر قابل تشخیص باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان