هیدروژن زدایی پارافین ها: هم کوشی طراحی کاتالیست و مهندسی رکتور

عنوان انگلیسی مقاله:  

Dehydrogenation of paraffins: synergies between catalyst design and reactor engineering

چکیده مقاله: هیدروژن زدایی پارافین ها، به خصوصصدر محدوده C3-C5، یک روش گسترده برای تولید مقیاس بالای اولفین های خالص است. اگرچه کاربرد صنعتی آن به دلیل تصادم سینتیکی و محدودیت ترمودینامیکی با مشکلاتی همراه است. ماهیت این محدودیت ها نشان داده شده است راه حل های مختلفی در قالب ترکیب/مورفولوژی کاتالیست و انتخاب نوع رکتور و روش های به کار گیری حرارت رکتور که توسط صنعتگران ارائه شده است، بحث شده است. راه حل پیاده سازی تجاری و اقتصادی به تعریف هم کوشی بین طراحی کاتالیست و مهندسی رکتور وابسته است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان