هیدروژن زدایی کاتالیستی پایدار الکلها با تکامل (تحول) گاز هیدروژن

عنوان انگلیسی مقاله: 

Highly sustainable catalytic dehydrogenation of alcohols with evolution of hydrogen gas

چکیده مقاله: هیدروژن زدایی کاتالیست الکل ها در آلدهیدها و کتون ها در غیاب پذیرنده های هیدروژن با چندین کاتالیست فلز انتقالی به منظور توسعه یک روش مقیاس بزرگ انجام شد. با استفاده از Ru(OCOCF3)2(CO)(pph3)2 که کاتالیست Robinson نامیده می شود چندین الکل ثانویه میتوانند با قابلیت انتخاب پذیری بالایی هیدروژن زدایی و به کتون های متناظر در زمان واکنش نسبتا کوتاهی انتقال یابند. استفاده موثر وو زیاد اتم میتواند نیاز به وجود حلال ها را رفع و گاز هیدروژن را بعنوان محصول جانبی سل ارائه دهد. اگرچه در مقایسه با کار Robinson هیدروژن زدایی کاتالیستی الکل های اولیه دارای مشکل است زیرا که هیدروژن زدایی با غیر فعال سازی کاتالیست همراه و متراکم کردن ادل تحت شرایط اسیدی یا بازی قوی اعمال می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان