هزینه های مالیات بازگشتی و بازپرداخت سهامداران شرکت های چند ملیتی ایالات متحده

عنوان انگلیسی مقاله:

Repatriation Tax Costs and U.S. Multinational Companies’ Shareholder Payouts

چکیده مقاله: این مقاله به بررسی اینکه چگونه و چه مقدار مالیات از شرکت های چند ملیتی به کشور بازگشته است.در طی سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۴ که به عنوان دوره نمونه انتخاب شده متوجه شدم که نرخ بازگشت ارزهای مالیاتی کاهش یافته است.پرداخت سود سهام شرکت های چند ملیتی و بزرگی اقتصاد از مهمترین تاثیرات قابل توجه است. شواهدی پیدا نکردم که نشان دهد که ارزهای مالیاتی بازگشتی به کشور باعث به طور متوسط ​​باعث کاهش هزینه های بازپرداخت سهام شود. من تغییرات مقطعی در اثر بازگشت ارزهای مالیاتی بر باز پرداخت سهام را پیدا کردم تا بر پایه فرصت های شرکت های چند ملیتی برای تأمین مالی مجدد از طریق وام های خارجی به منظور به حداقل رساندن پرداخت مالیات های بازگشتی . من همبستگی ای بین هزینه های بازپرداخت مالیاتی و پرداخت سود شرکت های چند ملیتی یا بازپرداخت سهام در طی دوره زمانی اخیر(۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴) مشاهده نکردم. این تحقیق به فهم ما در خصوص تاثیر سیستم مالیاتی جهانی بر تصمیمات واقعی شرکت های چند ملیتی و عوامل تعیین کننده سیاست های پرداخت شرکت ها کمک می کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان