نقطه عملکرد، رفتار دینامیکی و طراحی ساختار کنترل برای یک کارخانه بوتادی ان صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله:

OPERATING POINT, DYNAMIC BERA VIOR, AND CONTROL STRUCTURE DESIGN FOR AN INDUSTRIAL BUTADIENE PLANT

چکیده مقاله: واحد استخراجی بوتادی ان(BEU) ،۱,۳-بوتادی ان (BD) از یک جریان C4 از یک کارخانه اتیلن، بازیابی می کند. اهداف اصلی این کار افزایش زمان کار، سرعت جریان خوراک و تولید BD از BEU صنعتی است. این اهداف از طریق پیشنهاد یک نقطه عملیاتی جدید و انتخاب یک استراتژی کنترل مناسب برای اولین ستون تقطیر، به دست می آید. این مطالعه بر اساس شناخت ویژگی های ایستایی و دینامیک واحد است. تجزیه و تحلیل رفتار فرآیند با استفاده از یک مدل توسعه یافته در شبیه سازهای تجاری ASPEN Plus و Dynamics v.10.1 انجام شد. مدل با استفاده از داده های واقعی از یک واحد صنعتی اعتبار سنجی شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان