نقش هورمون‌ها درسازگاری گیاهان با تنش گرمایی

عنوان انگلیسی مقاله: Role of Hormones in Plant Adaptation to Heat Stress

چکیده مقاله: تنش گرمایی، یکی از تنش‌های مخربی است که سبب کاهش قابل‌توجه گیاهان در سراسر جهان می‌شود. فراوانی و شدت تنش گرمایی به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی افزایش می‌یابد. تنش گرمایی باعث ایجادبیش‌ازحد از گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر است که سبب آسیب به لیپیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک در گیاهان می‌شود.گیاهان مکانیسم پیچیده‌ای را برای حس محرک گرمایی ایجاد نموده و به‌سرعت واکنش‌های مختلف دفاعی را به‌منظور محافظت از ساختارهای حیاتی سلولی از آسیب ناشی از گرما فعال می‌کنند.هورمون‌های گیاهی ، مولکول‌های پیام‌ رسان آندوژنز هستند که دقیقاً در رشد گیاهان، تکامل و پاسخ به تنش‌های زیستی و غیر زیستی مختلف ازجمله تنش گرمایی نقش واسطه را ایفا می‌کنند. با پیشرفت فن‌آوری‌های مولکولی، چندین هورمون از قبل شناخته‌شده به خاطر نقش آن‌ها در رشد و تکامل گیاهان ،به تنش گرمایی نیز عکس‌العمل نشان داده‌اند. تا به امروز، تمام هورمون‌های اصلی مانند ابسسیزیک اسید ، اکسین، گیببرلین، سیتوکنین، اسید سالیسیلیک، اسید جاسونیک، اتیلن و براسینستروئید ها نقش مهمی در واکنش گیاهان به تنش گرمایی دارند. در این فصل، ما قصد بررسی این مطلب را داریم که چگونه هورمون‌های گیاهی مختلف در سازگاری گیاهان با تنش گرمایی نقش دارند. علاوه بر این، ما در مورد نقش احتمالی هورمون‌های مهم گیاهی در افزایش تحمل گرمایی بحث می‌کنیم. تداخل هورمونی که عکس‌العمل گیاهان به تنش گرمایی را در برمی‌گیرد، نیز موردبحث قرار می‌گیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان