مقدمه ای بر سیستم های الکتریکی برای ساختمانهای پزشکی

عنوان انگلیسی مقاله: Introduction to Electrical Systems for Medical Facilities

چکیده مقاله:

۱٫عمومی

این بحث، مقدمه ای بر برنامه ریزی، طراحی و ساخت سیستم های برق الکتریکی و روشنايى برای ساختمانهای پزشکی و دندانپزشکی (MTF) ارائه می دهد. مقصود از این بحث یک راهنمای طراحی نیست.

۱٫۱ ضوابط‌.

محدوده. آخرین نسخه ضوابط‌ و استانداردهای کلی الکتریکی و روشنایی در جدول ۹-۱ اشاره شده است. ضوابط، استانداردها و سیاست های خاص الکتریکی، مربوط به ساختمانهای پزشکی در این بحث تحت پوشش قرار می گیرند. که در آن ضوابط‌ و استانداردها برای شرایط و مسائل عمومی و خاص پوشش داده نمی شوند، استانداردهای صنعتی قابل قبول باید پیگیری شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان