مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز : یک رویکرد دانش بنیان

عنوان انگلیسی مقاله: Risk management in construction projects: a knowledge-based approach

چکیده مقاله: یکی از نقشهای مهم مدیر پروژه، مدیریت ریسک پروژه است. با این حال، این وظیفه اگر مدیریت ریسک  از ابتدای پروژه انجام نشده باشد, پیچیده و ناکارآمد است. رویکرد مدیریت ریسک موثر و کارا نیاز به یک روش مناسب و سیستماتیک و مهمتر از همه دانش و تجربه دارد. نتایج تحقیقات پیشین در شیلی نشان داده است که هم، صاحبان و پیمانکاران، روش های مدیریت ریسک را به طور سیستماتیک اعمال نمی کنند، که منجر به پیامدهای منفی برای عملکرد پروژه ها می شود. این مقاله به مشکلات مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرددانش بنیان اشاره می کند و روش شناسی مبتنی بر طبقه بندی  سه گانه که شامل مدل سازی عملکرد مدیریت ریسک، ارزیابی آن و دسترسی به بهترین مدل عملکرد می شود را ارائه می دهد. این رویکرد بخشی از یک تلاش تحقیقاتی است که در جریان است. یک نتیجه گیری اصلی از این تحقیق این است که مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی هنوز بسیار ناکارامد است و علت اصلی ان کمبود دانش است. انتظار می رود که استفاده از رویکرد پیشنهادی به مشتریان و پیمانکاران اجازه دهد تا عملکرد  مدیریت ریسک پروژه را بر اساس بهترین شیوه ها توسعه دهند و همچنین عملکرد را بهبود بخشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان