شناسایی حساب های معتبر و نامعتبر به واسطه OLAP و OLTP

عنوان انگلیسی مقاله: Mining Bad Credit Card Accounts from OLAP and OLTP

چکیده مقاله: کمپانی های تولید کننده کارت های اعتباری، حساب ها را بر مبنای تاریخ داده ها به دو دسته معتبر و بی اعتبار طبقه بندی میکنند با این احتمال که یک حساب نامعتبر ممکن است در آینده در پرداخت ها دچار قصور شود. اگر حسابی بی اعتبار شناسایی شود، در اعمال آتی می توان نوع  حساب را مورد بررسی قرار داد و در صورت لزوم اقدام های پیشگیرانه اعمال کرد. به علاوه، شناسایی حسابی به عنوان حساب معتبر زمانی که نامعتبر است و یا اگر حسابی که معتبر است، نامعتبر شناسایی شود می تواند منجر به زیان در بازده باشد. هر چندکه شناسایی حساب های کارت های اعتباری نامعتبر در زمان موجود از طریق داده های فرایند تراکنش انلاین ( OLTP) که در حال رقابت است ناشی از حجم اطلاعات مورد نیازی است که بایستی برای تخمین فاکتور خطر پردازش شود. ما روشی راپیشنهاد میکنیم  که شامل پیش تخمینی بوده و ریسک احتمالی یک حساب را براساس تاریخ داده تراکنش از طریق داده افلاین یا از مخزن داده ها نگه میدارد. به علاوه استفاده از جدیدترین داده های تراکنشیOLTP ریسک احتمالی را برای تراکنش آتی برآورد میکند و به احتمال ریسک قبلی که بواسطه ی مخزن داده ها تخمین زده شده می پیوندد. اگر ریسک احتمالی از حد معینی که برای آن تعریف شده است بگذرد حساب، یک حساب بی اعتبار تلقی می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان