شناسایی حرکت غیر پارامتری با استفاده از مدل های گیبس چند متغیره

عنوان انگلیسی مقاله:  Non parametric motion recognition using temporal multiscale Gibbs models

چکیده مقاله: ما یک رویکرد اصلی برای تجزیه و تحلیل حرکت غیر پارامتریک در توالی تصاویر را ارائه می دهیم. این ارائه متکی بر مدل سازی آماری توزیع های مرتبط با حرکت محلی است که مرتبط با اندازه گیری های محاسبه شده بر توالی های تصویر می باشد. برخلاف روش های پیشنهادی قبلی، استفاده از مدل های گیبس اجازه می دهد تا هر دو جنبه زمانی و فضایی در یک چهارچوب متحد و واحد مدیریت گردد. ویژگی مهم طرح احتمالی ما این است که محاسبه دقیق توابع احتمال شرطی را امکان پذیر و ساده نموده است. این مشخصه ما را در برآورد مدل با توجه به معیار ML توانا می سازد و از نقطه نظر آماری برای طبقه بندی بسیار مفید می باشد. ما آزمایشهای تشخیص حرکت را روی مجموعه بزرگی از توالی تصویر واقعی متشکل از انواع مختلف حرکت مانند نمونه های بافت چهره، مثال های حرکت و موقعیت های حرکت جدی و محکم انجام داده ایم.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان