شبيه سازی و بهينه سازی در فرآيند ۱ و ۳- بوتادي ان از C4-CUT با استفاده از الگوريتم ژنتيک

عنوان انگلیسی مقاله:

SIMULATION AND OPTIMIZATION IN 1,3-BUTADIENE PROCESS FROM C4-CUT USING GENETIC ALGORITHM 

چکیده مقاله: جداسازی ۱ و ۳- بوتادي ان توسط تقطیر معمولی ناشی از تشکیل چندین مخلوط آسئوتروپیک و نقطه جوش بسیار نزدیک اجزای آن امکان پذیر نیست. در BASF فرآیند استخراج ۱ و ۳- بوتادي ان از مزایای بسیار بهبود نسبی بیشتر مولفه‌ها در حضور یک حلال انتخابی بهره می‌برد. حلال n-متیل ‌پیرولیدین ( NMP) است که حاوی تقریبا ۸.۳ ٪ آب است. در کار حاضر، اول فرآیند استخراج ۱ و ۳- بوتادي ان در شرایط حالت پایا شبیه‌سازی شده‌است. نتایج شبیه‌سازی پایا با داده‌های کارخانه مقایسه می‌شود و تطابق خوبی بین این مقادیر نشان می‌دهد. مشخص شد که معادله NRTL چگونه قادر است داده‌های تجربی را بطور رضایت ‌بخشی در سراسر فرآیند پیش‌بینی کند. ضرایب برهم کنش دوتایی اجزا در این مطالعه تنظیم شدند به گونه‌ای که معادله حالت برای داده‌های تعادل حقیقی تناسب داشته باشد. یک چارچوب بهینه‌ سازی در این کار برای سنتز توالی تقطیر استخراجی، براساس یک الگوریتم ژنتیک اصلاح ‌شده کوپل شده با شبیه ‌ساز فرآیند متوالی پیشنهاد شده ‌است. در روش ارایه ‌شده در اینجا مدل‌های شبیه ‌سازی به طور خودکار از طریق یک فرآیند تولید می‌شوند و برای پیکربندی کاندیدای مختلف سیستم ارزیابی می‌شوند. این نامزدها توسط یک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می‌شوند که به طور خودکار سیستم را به سمت راه ‌حل‌های بهتر هدایت می‌کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان