رژیم غذایی و روانپزشکی: یک مرور کلی

عنوان مقاله: Diet and Psychosis: A Scoping Review

چکیده مقاله: اختلالات طیفی اسکیزوفرنی (SSD) نشان دهنده خوشه ای از بیماری های شدید روانی است. رژیم غذایی به عنوان یک عامل خطر قابل تغییر و همچنین امکان مداخله در بسیاری از بیماری های جسمی و اخیرا در بیماری های روانی مانند افسردگی شناسایی شده است؛ با این حال، هیچ رژیم غذایی برای بیماران مبتلا به SSD وجود ندارد.

هدف: در این بررسی به طور سیستماتیک دامنه ادبیات موجود برای شناسایی مداخلات تغذیه برای پیشگیری یا درمان علائم سلامت روان در SSD و همچنین شکاف ها و فرصت های تحقیق بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها: این بررسی به دنبال روش های شناختی برای بررسی محدوده مورد نظر از جمله یک استراتژی جستجوی پیشین گسترده و غربالگری تکراری بود. به دلیل حجم زیادی از نتایج، یک برنامه آنلاین (Abstrackr) برای غربالگری و برچسب گذاری استفاده شد. داده ها براساس اجزای رژیمی استخراج و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از ۵۵۳۳۰ نتیجه شناسایی شده توسط جستجوی، ۸۲۲ مطالعه با معیارهای ورود به مطالعه مطابقت داشتند. شواهد مشاهده شده ارتباط بین حضور اختلالات روان پریشی و کیفیت الگوهای غذایی را نشان می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان