رویکردی کیفی جهت مطالعۀ تجربۀ کاربر خدمات دولت الکترونیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Qualitative approach to determine user experience of e-government services

چکیده مقاله: خدمات دولت الکترونیک فرصت‌های جدیدی برای شهروندان با امکان‌پذیر ساختن استفاده آن‌ها از خدمات دولت الکترونیک(پرداخت الکترونیکی قبوض، تشکیل پرونده الکترونیکی، خرید الکترونیکی بلیط، کسب اطلاعات راجع به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و …) در هرزمانی و هر مکانی بدون توجه به موقعیت جغرافیایی فراهم می‌کند و شهروندان را از قید ساعات رسمی اداری رها می‌سازد. تجربه، نقشی مهم در تغییر قصد پذیرش کاربران ایفا می کند که بر رفتار و نگرش آن‌ها تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه بررسی این بود که شهروندان چگونه خدمات دولت الکترونیک را تجربه می کنند و تجربه چگونه بر رفتار آن‌ها تاثیر می گذارد. همچنین مطالعه بررسی می کند چگونه کاربران خدمات دولت الکترونیک را ارج می نهند. این مطالعه از رویکردی کیفی شامل ۳۱شهروند هندی استفاده کرد در مناطقی که خدمات دولت الکترونیک در مرحله ابتدایی قرار داشت. یافته ها میزانی که شهروندان در حال حرکت از راه های سنتی استفاده از خدمات دولتی به راه های الکترونیکی هستند را برجسته می کند. مطالعه همچنین اهمیت این نوآوری های تکنولوژیکی را در زمینۀ دولت از دید مجریان لحاظ می کند. سپس، کاربرد مطالعه برای محققان و دست اندر کاران را با تاکید بر نیاز دولت به توسعۀ خدمات دولت الکترونیک شایسته بحث می کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان