ثبت(نگارش) مدل های توسعه شهری پایدار

عنوان انگلیسی مقاله: Mapping of Sustainable Urban Development Models

چکیده مقاله: با توجه به شهرنشینی و افزون شدن دانش راجع به تغییرات آب و هوایی و تاثیرات بالقوۀ آن بر محیط زیست و جامعه انسانی، مفاهیمی از قبیل اکوشهر با گذشت زمان بیشتر مطرح می شوند. مدل های توسعه شهری پایدار متفاوتی و مفاهیمی متمرکز بر برنامه ریزی و ساخت شهرها و جوامع پایدار معرفی شده اند. این مدل ها و مفاهیم برخی خصیصه ها را به اشتراک می گذارند اما همچنین در بسیاری از موارد متمرکز بر جنبه های متفاوتی هستند. این گزارش برآن است که مدل ها و مفاهیم استفاده شده و اشاره شده بعنوان ابرازهای توسعه پایدار شهری را فهرست کند. علاوه بر این، یک ارزیابی از شش مدل و مفهوم براساس چهار معیار انجام خواهد شد: رویکرد جامع، ارتباطات درونی زیرسیستم ها، قابلیت انطباق پذیری و روش کار. موارد مرتبط با مدل ها و مفاهیم به منظور انجام تحلیل و مقایسه عمیق تر مطالعه خواهند شد.

ارزیابی مدل های نهایی اطلاعاتی را فراهم می کنند که همۀ مدل ها از پایدار بودن اما با تمرکز قابل توجه بر جنبۀ بوم شناسی بحث می کنند. روابط درونی و دستیابی به هم افزایی در زیرسیستم ها امری محوری و هدایت کننده است، حتی اگر موردکاوی ها گاهی مشکلاتی بروز دهند، باعث می شوند که اینها همان طور که تعیین شده بودند کار کنند. چیزی که قابل توجه بنظر می رسد، علاوه بر تنظیم درست مدل، این است که به چه میزان انتظارات مقامات محلی و تعیین کنندگان سیاست با اهداف کسانی که طراح مدل اند، همراستا هستند.

دیدگاه کاربران
  • مهدی ۱۵ آبان ۱۳۹۷ / ۱۶:۱۹

    ترجمه خوبی داره. ممنون از زحمات

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان