تعيين توزيع دقت اندازه گيري بارگذاری سيستم توان با استفاده از منطق فازي

عنوان انگلیسی مقاله:

Determining Distribiution Power System Louding Measurements Accuracy Using Fuzzy Logic

چکیده مقاله: این مقاله روش منطق فازي و بررسی تجربی برای تعيين توزيع دقت اندازه گيري بارگذاری سيستم توان با استفاده از منطق فازي را ارائه می کند. این روش در اندازه گیری های بارگذاری مرتبط با شبکه واقعی سیستم های توان آفریقای جنوبی به کار برده شده , و شامل اندازه گیری های تامین بار تولید می شود. نتایج, منطق فازي را به عنوان یک استراتژی موثر در تعیین دقت داده های بارگذاری در مقایسه با رویکرد مرسوم تجزیه و تحلیل انسان به صورت دستی نشان می دهد. این روش زمان کمتری نسبت به روش مرسوم رفتن از طریق داده ها به صورت دستی صرف می کند. این مقاله علاوه بر این نشان می دهد که این رویکرد می تواند در برنامه های ساخت شبکه های توزیع سیستم توان به کار برده شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان