تاثیر حالت گذرای کنترل توان راکتیو سیستم های فوتوولتائیک روی شبکه توزیع

 

عنوان انگلیسی مقاله:

The transient-state effect of the reactive power control of photovoltaics ystems on a distribution network

چکیده مقاله: علی رغم ظرفیت کم, سیستم های تولید توزیع شده (DG) می توانند باعث افزایش ولتاژ تغذیه کننده شوند, وقتی که آنها در سیستم توزیع, توان تولید می کنند که بطور مناسب کنترل نمی شود. برای جلوگیری از چنین افزایشی در ولتاژ, مبدل می تواند در حالت های مختلف توان راکتیو را تنظیم کنید, به کنترل Volt/Var مراجعه شود. علاوه بر این, چنین سیستم DG مبتنی بر مبدل بصورت مداوم به شبکه توزیع عظیمی متصل است. بنابراین, هدف این مطالعه ارائه یک روش کنترل توان معکوس کننده بهینه برای سیستم های,(PV) در حالت پایا است. هدف دوم این  مطالعه آنالیز پاسخ حالت گذرای شبکه توزیع به حد کافی بزرگ یکپارچه با سیستم های (PV)ظرفیت بالای قادر به کنترل توان راکتیو است. شبکه بزرگ می تواند بصورت موثرتر توسط برنامه آنالیزهای جریان توان حالت پایا, یا OpenDSS مبتنی بر ویرایشگرهای متن, نسبت به برنامه آنالیزهای مبتنی بر ویرایشگرهای گرافیکی توسعه یابد. بنابراین, این مطالعه روشی پیشنهاد می کند که مدل های تغذیه کننده توسعه یافته در OpenDSS را در برنامه آنالیزهای سیستم های توان حالت گذرا, یا DIgSILENT وارد می کند. یعنی, مدل های روش پیشنهاد شده ,شبکه توزیع واقعی به اندازه کافی بزرگ از گره ها و سیستم های (PV)با ظرفیت بالای قادر به کنترل توان راکتیو است. سپس, این مطالعه دینامیک های حالت گذرای تغذیه کننده ها را بررسی می کند. از آنالیز حالت پایا و گذرا, این تحقیق دریافت که سیستم های (PV) با ظرفیت بالای با قابلیت کنترل Volt/Var می توانند افزایش ولتاژ ناشی از  تزریق قدرت آنها در تغذیه کننده ها را کاهش دهند و آنها می توانند ولتاژ گذرگاه برای آنهایی که در داخل مجموعه ای از رنج ولتاژ متصل بوده و بصورت بهینه کنترل شوند, تنظیم کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان