تأثیر درمان خانوادگی در مناقشات زناشویی

عنوان انگلیسی مقاله: The influence of family therapy on marital conflicts

چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خانواده درمانی بر مناقشات زناشویی است. در این پروژه، مصاحبه بالینی و مقیاس رضایت زناشویی ENRICH مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از طریق پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل (۱۸ زوج) و گروه تجربی (۲۱ زوج)، مناقشات زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتايج حاصل از تست T-test و F-test حاکی از آن است که خانواده درماني تأثير قابل توجهي بر حل مشکلات ارتباطي خاص با همسران دارد و درمان خانواده نيز باعث کاهش مناقشات فردي در زنان مي شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان