ارزيابي عملكرد پایه درخصوص سيستم اگزوزهاي دود طبيعي از تئاتر

عنوان انگلیسی مقاله:  

Performance-based Evaluation on the Natural Smoke Exhausts System of Theatre

چکیده مقاله: تجزيه و تحليل مشخصات حركت دود در ساختمان، مطالعه و بررسي در خصوص عقلانيت و اعتبار سيستم كنترل حريق از تئاتر است. مطالعه در مورد استفاده از ويژگي هاي تئاتر و حريق به عنوان حريق t سريع در تئاتر توسعه پيدا كرد و نرم افزار FDS در اين خصوص جهت شبيه سازي گسترش حريق طبق طراحي مبتني بر عملكرد آتش مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درجه حرارت دود، غلظت Co و ميدان ديد براي بشر براي ۱۲۰۰s ايمن است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان