ارتباط بین دمای محیطی و مرگ و میر در آفریقای جنوبی: آنالیز سریهای زمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

The association between ambient temperature and mortality in South Africa: A time-series analysis

چکیده مقاله: زمینه: نوشته جات گسترده ای در توصیف روابط دما- مرگ و میر در مناطق توسعه یافته وجود دارد اما تحقیقات در کشورهای درحال توسعه و بویژه آفریقا محدود است.

روشها: ما آنالیز سریهای زمانی را با استفاده از داده های دمای روزانه و مجموعه داده های ملی از ۸/۸ میلیون مرگ ثبت شده در آفریقای جنوبی بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۱۳ انجام دادیم. داده های مرگ ومیر و دما در نواحی دارای شهرداری رابطه داشتند و روابط با تاخیر گسترده مدل غیرخطی با ۲۱ روز تاخیر ارزیابی شدند و در فراآنالیز چندمتغیره ذخیره شدند.

نتایج: مابین حداکثر دمای روزانه و مرگ و میر رابطه ای پیدا کردیم. خطر نسبی برای مرگ و میر در تمام سنین با تمام علل در روزهای بسیار سرد و گرم به ترتیب (اولین و نودونهمین درصد توزیع ها) ۱٫۱۴ (۱٫۱۰,۱٫۱۷) و ۱٫۰۶ (۱٫۰۳,۱٫۰۹) بود وقتی با حداقل دمای مرگ و میر مقایسه شد. این رابطه U شکل برای تمام گروههای سنی و علّی مورد بررسی قرار گرفت و بدیهی بود بجز بین سنین ۲۵-۴۴ سال. قویترین روابط در گروههای سنی جوانترین (۵>) و مسن ترین (۶۴<) بود و به دلایل قلبی تنفسی. اثرات گرمایی فورا بعد از درمعرض قرارگیری رخ داد اما سریعا کاهش یافت درحالیکه اثرات سرمایی با تاخیر پدیدار شد و ماندگار بود. درکل، ۴/۳% مرگ ها ( ۲۹۰۰۰۰~) در آفریقای جنوبی قابل استناد به دماهای  نامطلوب در دوره تحقیقاتی بود. ما همچنین برای ۵۲ بخش دارای شهرداری به صورت منفرد نتایج را ارئه میدهیم.

نتیجه گیری ها: ارزیابی بزرگترین مجموعه داده ای که تاکنون برای تجزیه و تحلیل وجود داشته، روابط مرگ و میر-دما در آفریقا (جنوبی) با مرگ و  میر وابسته به سرما و گرما را نشان میدهد و مشخص میکند که بالاخص جوانان و افراد سالخورده آسیب پذیر هستند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان