اثر مایع های یونی اسیدی به عنوان الکترولیت اضافه شده بر الکتروشیمی و رفتار خوردگی باتری های سرب- اسیدی

عنوان انگلیسی مقاله:    

Influence of acidic ionic liquids as an electrolyte additive on the electrochemical and corrosion behaviors of lead-acid battery

چکیده مقاله:  هدف از این تحقیق معرفی کاربرد برخی از مایع های یونی اسیدی (IL) به عنوان الکترولیت باتری های سرب-اسیدی می باشد. یک خانواده از ILs آلکیل آمونیوم هیدروژن سولفات که در تعداد زنجیره آلکیل متفاوت اند با هدف مقایسه اثر آنها بر روی رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ Pb–Sb–Sn در مایع اسید سولفوریک بررسی شده است. پتانسیل تغییر هیدروژن و اکسیژن و مشخصات لایه ها با استفاده از روش های ولتامتریک روبشی چرخشی و خطی بررسی شده است . تغییرات مورفولوژیکی تشکیل شده بر روی سطح الکترود توسط اسکن میکروسکوپ الکترونی تایید شده است. همچنین منحنی های قطبش پتانسیل دینامیکی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و آنالیز مدار اکی والان به منظور ارزیابی رفتار خوردگی آلیاژ Pb–Sb–Sn در حضور IL ها به کار می رود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییر اکسیژن و هیدروژن بیش از پتانسیل آلیاژ سرب-آنتیموان-قلع محتویات مایع IL را افزایش می دهد و عمدتا به تعداد زنجیره آلکیل در کاتیون آلکیلالامونیوم بستگی دارد. به وضوح قابل مشاهده است که تغییر مورفولوژی لایه های PbSO4 تحت تاثیر IL ها می باشد. مطالعات خردگی نشان می دهد که با حضور بعضی از IL مقاومت آلاژ های سرب در برابر خردگی افزایش می یابد. همچنین تاثیرات الکتروشیمیایی IL بر تغییر PbSO4 به PbO2 و بالعکس توسط الکترود خمیری کربن- PbO بررسی شد. ولتاموگرام چرخشی الکترود کربن- PbO نشان می دهد که در حضور IL ها، پیک های منحنی اکسیداسیون و تغییر را افزایش می دهد در حالی که برگشت پذیری را کاهش می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان